Vertrauensleute Direktion ZA

DirBüro und ZA 1 Hannah Lentz (4005)

ZA 21 Andrea Müller (GSB) (3030)

ZA 22 und ZA 23 Sarah Kritikos-Kau (3711)

 ZA 22 und ZA 23 Sandra Lening (

 ZA 25 Heike Wächterowitz (3920)

 ZA 25 Tim Cremer (3963)

 ZA 32 Heinz-Juergen Nimz (3440)

ZA 33 und ZA 34 Peter Stamm (3460)

 ZA 35 Bernd Murawski (3520)

PÄD Alice Conflant-Reinartz (3934)